Interpretacja części rozporządzenia 561/2006


Data wpisu: 08 sierpień 2022r.
Autor wpisu: MegaHol.pl

Wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące pojazdów pomocy drogowej i wykonywanych przez nich przewozów. Wątpliwości dotyczą kilku wydawało by się prostych spraw, ale jednak trudnych do interpretacji bezpośrednio na podstawie aktualnych przepisów. Problemy dotyczą głównie czasu pracy kierowców i użytkowania tachografu, a ujęte w rozporządzeniu 561/2006. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się opiniom rzeczoznawców i rozwiać owe obiekcje.


Interpretacja części rozporządzenia 561/2006


Przede wszystkim należy zauważyć, że rozporządzenie (w pkt. f art. 3) z góry wyłącza, z tych zaleceń, specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej w przewozie drogowym o ile wykorzystywane są w promieniu 100 km od bazy. Pamiętać jednak należy, że wyłączenie nie dotyczy pomocy drogowej jako takiej, a tylko jej specjalistycznych wersji, czyli takich pojazdów, które w sposób widoczny skonstruowane są do zadań specjalnych lub wyłącznie do celów zabierania pojazdów, które uległy awarii. Choć przyznać trzeba, że ta druga opcja wyłączenia została orzeczona dopiero przez Trybunał Sprawiedliwości, bo nie była ujęta wprost w rozporządzeniu. Kiedy więc taki pojazd będzie wykorzystywany w promieniu do 100 km od bazy to można użyć go do innych czynności (np. przewozu towarów) i również będzie wyłączony z przepisów objętych tym rozporządzeniem.


Podobnie z wykorzystaniem tachografu. W promieniu 100 km od bazy nie trzeba go w takim pojeździe używać, a nawet nie musi być zainstalowany. Jeśli jednak użyjemy pojazdu jako pomocy drogowej na trasie powyżej 100 km od bazy to tachograf jest już obowiązkowy. Dlatego tak ważne jest określenie bazy, czy stałego miejsca przebywania pojazdu. Nie jest to miejsce rejestracji pojazdu, a zdecydowane zgłoszenie miejsca bazy. Brak jasności w tym względzie może owocować niepotrzebnymi kłopotami.


Tu powinno się wspomnieć, że zgodnie z rozp. 165/2014  tachografy są instalowane i użytkowane w pojazdach zarejestrowanych w państwie członkowskim, a wykorzystywanych do przewozu osób lub rzeczy co do których zastosowanie ma rozporządzenie 561/2006. Oznacza to nie mniej ni więcej jak tylko możliwość poruszania się bez tachografu w przewozach dokonywanych w ramach pomocy drogowej.


Jednakże kierowcy muszą się stosować do przepisów obowiązujących polskich przewoźników w zakresie czasu pracy kierowcy. Tu jednak również obowiązują pewne wyłączenia. Dotyczą one zarówno maksymalnego tygodniowego czasu pracy jak i przerw w pracy i ograniczeń  pracy w nocy.  Stosując takie wyłączenia w czasie kiedy pojazd był zobligowany do korzystania z tachografu konieczna jest jednak pewna „papierologia”. Przy przekraczaniu limitów czasu pracy kierowca musi sporządzić wydruki z tachografu i odpowiednio je opisać, zaznaczając w opisie, że w konkretnym momencie wykonywano przejazd podlegający wyłączeniu z rozporządzenia 561/2006.


Prześlij ten artykuł dalej: