Koniec bezterminowego prawa jazdy. O tym trzeba pamiętać.


Data wpisu: 02 listopad 2022r.
Autor wpisu: MegaHol.pl

Do końca 2013 roku prawo jazdy było wydawane bezterminowo. Oczywiście istniały wyjątki, ale były związane jedynie z niepewnymi okolicznościami zdrowotnymi. Te przepisy już zostały zmienione. Od roku 2014  nowo wydany dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych ma 10 lat ważności, jak już wcześniej dowód osobisty czy paszport. Ustawodawca zdecydował, że w roku 2028 rozpocznie się wymiana wszystkich bezterminowych praw jazdy, którą planuje zakończyć się w roku 2033.


Koniec bezterminowego prawa jazdy. O tym trzeba pamiętać.


10 letni termin ważności nie jest obligatoryjny. Właściwie to zgodnie z nowymi przepisami ten termin może wynosić maksymalnie 15 lat, ale dotychczasowa praktyka wydawania nowych dokumentów, już przecież od 9 lat, wskazuje, że najczęstszym przyznawanym okresem ważności jest właśnie owe 10 lat. Wynika to prawdopodobnie z określonej rygorystycznie w przepisach zasady braku jakichkolwiek schorzeń potencjalnego kierowcy. Zatem osoby z wadą wzroku prawie automatycznie dostają 10 letni termin ważności, lub krótszy w zależności od rodzaju wady (nawet tylko 5 lat).


Istniała obawa, że wprowadzenie nowych przepisów zmusi wszystkich kierowców do ponownego uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Okazało się jednak, że ustawodawca postanowił inaczej. Każdy kierowca posiadający bezterminowe prawo jazdy będzie mógł otrzymać nowy dokument z terminem ważności 10 lub 15 lat i będzie to uzależnione od wieku i przebytych chorób, ale opierać się będzie na danych  zebranych w ogólnopolskim systemie informacji medycznej, a nie na nowych badaniach lekarskich. Dotyczy to prawie wszystkich kategorii prawa jazdy. Wyjątek stanowią te kategorie, które już wcześniej wymagały regularnych badań.


O nowe prawo jazdy można starać się już dzisiaj i nie trzeba czekać na rok 2028 kiedy zapewne pojawią się kolejki i czas oczekiwania na nowy dokument się wydłuży. Obecnie taka zmiana to koszt około 150 zł. wraz z nowym zdjęciem. Ustawodawca nie przewidział refundacji kosztów nowego dokumentu uznając, że prawo jazdy nie jest dokumentem niezbędnym obywatelowi tak jak refundowany dowód osobisty. Zatem kto chce jeździć samochodem musi tą kwotę wyasygnować z własnej kieszeni. Jeśli do tego potrzebne będą badania lekarskie to koszt zwiększy się jeszcze o 200 zł. To oczywiście stan na rok 2022, co przy galopującej inflacji może niestety ulec zmianie na gorsze.


Generalnie w roku 2033 nie będzie już można korzystać z starego dokumentu, a przez policje uznane to będzie za niedozwolone użytkowanie pojazdu i będzie podlegało karze. Jeszcze nie wiadomo jakiej.


Prześlij ten artykuł dalej: