Czym jest transport ponadgabarytowy?


Data wpisu: 13 marzec 2021r.
Autor wpisu: MegaHol.pl

Branża transportowa to nie tylko pieczywo, towar do sklepów odzieżowych czy spożywczych, ale i większe elementy jak łódki, maszyny budowlane itp. Oczywiście do transportu tego typu rzeczy wymagany jest nie tylko odpowiedni pojazd, ale i solidne zaplanowanie całego tego procesu od A do Z, bowiem nie jest to prosta sprawa. Czym jest transport ponadgabarytowy i jak on wygląda? Odpowiadamy!


Czym jest transport ponadgabarytowy?


Transport ponadgabarytowy – co to jest?


Transport ponadgabarytowy czy też nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów w którym naciski osi z ładunkiem przekraczają dopuszczalne normy. Rzeczywistą masę całkowitą reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym. Transport ponadbarytowy to więc każdy transport, w którym pojazd/pojazdy wraz z towarem przewyższają 16,5 metra całkowitej długości, 2,5 metra szerokości, 4 metry wysokości oraz 42 ton ciężaru całkowitego. Co ciekawe do ciężaru całkowitego wlicza się także paliwo w baku czy wagę kierowcy.


Według ustawy Prawo o ruchu drogowym, ruch pojazdu nienormatywnego, czyli ponadgabarytowego jest dozwolony o ile uzyskane zostanie wcześniej specjalne zezwolenie na przejazd nienormatywnego pojazdu odpowiedniej kategorii. Pojazd musi być także pilotowany, o ile jest dłuższy niż 23 metry, szerszy niż 3,2 metra, wyższy niż 4,5 metra lub jego masa całkowita przekracza 60 ton. Po wniesieniu opłaty na zezwolenie zostaje wydany rejestr. Musi on zawierać dane takie jak:


 • numer zezwolenia;
 • kategorię zezwolenia;
 • datę wydania zezwolenia;
 • podmiot, na który zezwolenie zostało wydane;
 • pojazd lub zespół pojazdów określone w zezwoleniu


Kategorie ładunków


Ładunki podzielne dzielone są na kategorie I oraz II, natomiast kategorie od III do VII są przeznaczone dla towarów niepodzielnych. Towar niepodzielny to ten, który bez niewspółmiernych wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody, nie może zostać podzielony na dwa lub więcej ładunków.


 • Kategoria I – wydaje zarządca drogi:
  • wymiary nie przekraczają norm;
  • masa nie przekracza norm;
  • nacisk osi nie jest większy niż wielkości ustalone dla dróg do 11,5 ton;
 • Kategoria II – wydaje starosta:
  • wymiary nie przekraczają norm;
  • masa nie przekracza norm;
  • nacisk osi nie przekracza norm;
  • szerokość nie jest większa niż 3,5 metra;
 • Kategoria III – wydaje starosta i Naczelnik Urzędu Celnego:
  • masa nie przekracza norm;
  • nacisk osi nie przekracza norm;
  • szerokość nie jest większa niż 3,2 metra;
  • długość nie jest większa niż 15 metrów dla pojedynczego pojazdu;
  • długość nie jest większa niż 23 dla zespołu pojazdów;
  • wysokość nie jest większa niż 4,3 metra;
 • Kategoria IV – wydaje GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) i Naczelnik Urzędu Celnego
  • masa nie przekracza norm;
  • wysokość nie jest większa niż 4,3 metra;
  • szerokość nie jest większa niż 3,5 metra;
  • długość nie jest większa niż 15 metrów dla pojedynczego pojazdu;
  • długość nie jest większa niż 23 dla zespołu pojazdów;
  • długość nie jest większa niż 30 dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach;
  • nacisk osi nie jest większy niż wielkości ustalone dla dróg do 11,5 ton;
 • Kategoria V – wydaje GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
  • nacisk osi nie jest większy niż norma dla wybranej drogi;
  • szerokość nie jest większa niż 3,4 metra;
  • wysokość nie jest większa niż 4,3 metra;
  • masa nie przekracza 60 ton;
  • długość nie jest większa niż 15 metrów dla pojedynczego pojazdu;
  • długość nie jest większa niż 23 dla zespołu pojazdów;
  • długość nie jest większa niż 30 dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach;
 • Kategoria VI – wydaje GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad):
  • wysokość nie większa niż 4,3 metra;
  • masa nie większa niż 60 ton;
  • szerokość nie większa niż 3,4 metra dla drogi jednojezdniowej;
  • szerokość nie większa niż 4 metry dla drogi dwujezdniowej klasy A, S lub GP;
  • długość nie większa niż 15 metrów dla pojedynczego pojazdu;
  • długość nie większa niż 23 metry dla zespołu pojazdów;
  • długość nie większa niż 30 metrów dla zespołu pojazdu o skrętnych osiach;
  • nacisk osi nie jest większy niż wielkości ustalone dla dróg do 11,5 ton;
 • Kategoria VII – wydaje GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad):
  • wymiary i masa tak jak w kategoriach I do VI;
  • nacisk osi nie jest większy niż wielkości ustalone dla dróg do 11,5 ton;


Jakie ładunki uznaje się za ponadgabarytowe?


Co przewozi się transportem ponadbarytowym? Nie mowa tutaj o artykułach spożywczych czy odzieżowych, a o dużych załadunkach jak np. samoloty, statki, konstrukcje stalowe, zbiorniki, maszyny rolnicze, urządzenia przemysłowe, elementy konstrukcyjne i wiele więcej. W dużym uproszczeniu – wszystko to, co swoimi rozmiarami oraz wagą wykracza poza normy.Jak wybrać odpowiednią firmę do transportu ponadgabarytowego?


Jak sam widzisz transport ponadgabarytowy to nie lada wyzwanie. Wszystko musi być dokładnie zaplanowane od A do Z. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia, ułożenie trasy tak, aby pojazd lub zespół pojazdów był w stanie przejechać. Odpadają więc wąskie drogi, odpadają wiadukty lub też tunele, w których ładunek by się nie zmieścił. Kieruj się więc nie ceną, a doświadczeniem danej firmy i tym, w jaki sposób podchodzą do całego procesu. Pamiętaj, że odpowiednia firma to bezpieczeństwo nie tylko ładunków, ale i kierowcy czy innych uczestników drogi.

Prześlij ten artykuł dalej: